Đóng góp của người dùng

Bước tới: menu, tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 13:18, ngày 23 tháng 10 năm 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 139.162.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 23 tháng 10 năm 2022) (hosting service with open proxies such as 139.162.138.130)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.