Thống kê

Bước tới: menu, tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung1.155.819
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
3.469.663
Số tập tin đã tải lên23.007
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikipedia được thành lập26.630.675
Số sửa đổi trung bình trên một trang7,68
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản541.937
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
1.501
Bot (danh sách thành viên)130
Bảo quản viên (danh sách thành viên)22
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)1
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)8
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)4
Người dùng bot (danh sách thành viên)12
Người lùi sửa (danh sách thành viên)33
Tuần tra viên (danh sách thành viên)47
Người tự đánh dấu tuần tra (danh sách thành viên)121
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Bot Flow (danh sách thành viên)2
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2
Thống kê khác
Số tin nhắn cho nhiều người trong hàng đợi0

Có 33% trong tổng số trang là bài bách khoa.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,004% các thành viên, và trong đó, 14% là hành chính viên. Trung bình, có 6,402 trang (hay 2,133 bài) và 49 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Thống kê khác

Liên kết ngoài